Про нас‎ > ‎

Пріоритетні завдання закладу

            Головною метою ДНЗ є повне розкриття творчого потенціалу, природних здібностей, створення доброзичливої атмосфери, де враховуються інтереси дитини; виховання зрілої особистості, в якої сформовані дитячий світогляд, прагнення домогтися успіху, впевненість у собі, почуття власної гідності, емоційна сприятливість та вольові риси характеру.

Єдина науково-методична проблема, над якою працює навчальний дошкільний заклад: " Формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими, людьми."

                Основні завдання ДНЗ:

  • Спрямування освітнього процесу дошкільного навчального закладу на реалізацію Базового компонента дошкільної освіти України;
  • Створення умов для охорони життя, збереження та зміцнення фізичного, а також психічного здоров'я дітей з раннього віку, у тому числі з особливими потребами; 
  • Взаємодія з сім'єю у вихованні дітей для забезпечення повноцінного розвитку;
  • Розвиток творчих та розумових здібностей дитини;
  • забезпечення захисту конституційних прав дітей дошкільного віку і гарантій щодо здобуття високоякісної дошкільної освіти
  • Підвищення професійної майстерності вихователів на основі досягнень психолого-педагогічних наук.
Comments